Amstaffy Niczyje

Adopcja wirtualna

Adopcja wirtualna to opieka na odległość. Możesz nią otoczyć psa, którego los szczególnie Cię poruszył,a któremu z najróżniejszych powodów chciałbyś pomóc, choć nie możesz podarować mu domu. Wspierając psa wirtualnie umożliwiasz mu oczekiwanie na nowy dom w godnych i bezpiecznych warunkach, a Stowarzyszeniu

pozwalasz odpowiedzialnie planować działania.


Adopcja wirtualna polega na zadeklarowaniu dowolnej kwoty, ale nie mniejszej niż 20 zł, którą będziesz wpłacać co miesiąc do momentu prawdziwej adopcji na konto Stowarzyszenia Amstaffy Niczyje” z przeznaczeniem na utrzymanie i leczenie wybranego psa. Pamiętaj, adopcja wirtualna to nie jednorazowa wpłata, ale zobowiązanie na cały czas oczekiwania przez psa na dom. Jeśli jednak na skutek przyczyn losowych uznasz, że nie możesz dłużej wspierać psa - poinformuj o tym Fundację pisząc na adres:

[email protected]


Jeden pies może zostać adoptowany wirtualnie przez więcej niż jednego opiekuna, chyba że wirtualny opiekun zażyczy sobie wyłączności i zadeklaruje gotowość pokrycia wszystkich kosztów utrzymania psa.


Stowarzyszenie zobowiązuje się:

- do przekazywania wpłat z adopcji wirtualnych dla wskazanego psa

- poinformowania wirtualnego opiekuna o tym, że pies został adoptowany i nie wymaga już wsparcia

- umieszczenia w galerii opiekunów na stronie www oraz FB odznaki i informacji o udzielonym psu wsparciu w formie uzgodnionej z wirtualnym opiekunem

- odpowiadania na pytania i wątpliwości dot. adoptowanego wirtualnie psa w wypadku dokonania wpłaty na psa, który został już adoptowany, Stowarzyszenie zostawia opiekunowi wirtualnemu prawo zdecydowania o przeznaczeniu wpłaconych pieniędzy na innego psa lub o ich zwrocie.

Jeśli chcesz zostać wirtualnym opiekunem wyślij na adres e-mail

[email protected]

lub za pośrednictwem FB następujące informacje:


Imię psa, którego chcesz wirtualnie adoptować

Imię i nazwisko osoby, która będzie dokonywać wpłat na psa

Podaj kontakt e-mail, abysmy mogli kontaktować się z Tobą w sprawach dotyczących adopcji wirtualnej

Deklarowaną kwotę comiesięcznych wpłat

Adopcja wirtualna