Amstaffy Niczyje

Warunki adopcji

Wielu z Państwa chciałoby adoptować psiaka, jednak nie wie jak wygląda proces adopcji, czym właściwie jest adopcja i z jakimi zobowiązaniami się ona wiąże.


W tym celu napisaliśmy kilka słów, które być może pomogą Państwu przejść przez proces adopcji bez niejasności i stresu, który często towarzyszy podejmowaniu ważnych w życiu decyzji.


Adoptować zwierzę może tylko osoba pełnoletnia, w pełni samodzielna, w przypadku większej ilości domowników decyzje o adopcji podejmuje cała rodzina.

Warunkiem adopcji jest posiadanie dokumentu tożsamości, który jest niezbędny do podpisania umowy adopcyjnej.

Wszystkie zwierzęta przekazywane do adopcji są wykastrowane lub wysterylizowane. W przypadku zwierząt bardzo młodych umowa adopcyjna zawiera zobowiązanie dot. wykonania w/w zabiegów po osiągnięciu dojrzałości płciowej.W przypadku zwierząt chorych i lękowych termin taki ustalany jest indywidualnie.

Każde przekazywane do adopcji zwierze posiada chip identyfikacyjny, który jest zarejestrowany w ogólnopolskiej bazie danych Safe-Animal. Oznacza to, że każde zwierze jest identyfikowalne i przypisane do właściciela, który je adoptował.Po podpisaniu umowy adopcyjnej stają się Państwo jego prawnym opiekunem, oznacza to, że ponosicie pełną odpowiedzialność za swojego podopiecznego. Zgodnie z umową adopcyjną nie można go krzywdzić, porzucić, oddać go do schroniska. Należy pamiętać, że adoptowane zwierzęta najczęściej już kiedyś zostały porzucone, skrzywdzone przez człowieka!