Amstaffy Niczyje

Artykuły

  1. na temat kastracji i sterylizacji i jej negatywnym wpływom

http://goldenmajko.pl/2023/08/23/dr-karen-becken-sterylizacja-i-kastracja-dlaczego-zmienilam-zdanie/?fbclid=IwAR3JcftkYjOKII7HBkN65_dOqB8SmtLBNjy3L7fzVYpZgIcXeDnbAzqVtPM