Amstaffy Niczyje

Ankieta adopcyjna

Każdą chętną osobę prosimy o zapoznanie się z naszą ankietą adopcyjną, pozwoli nam ona poznać Państwa preferencje i oczekiwania wobec przyszłego podopiecznego jednocześnie będziecie Państwo mogli przemyśleć własne potrzeby, odpowiedzieć na trudne pytania związane z adopcja psiaka. Ankieta uświadamia również przyszłym właścicielom odpowiedzialność, jaką biorą na siebie adoptując TTB.

Z każdym właścicielem psiaka adoptowanego za naszym pośrednictwem, utrzymujemy kontakt, udzielamy prostych porad, pomagamy interpretować zachowanie pieska. Posiadamy listę kontaktów do osób, które adoptowały psa za naszym pośrednictwem i wyraziły zgodę na udzielenie ewentualnych referencji w zakresie obsługi adopcji.

Zanim zaadoptujecie Państwo psa będącego pod naszą opieką, na początek odpowiedzcie sobie na kilka pytań. Ankieta adopcyjna została stworzona po to, abyście naprawdę zrozumieli odpowiedzialność, jaką na siebie bierzecie. Prosimy o szczere, w miarę możliwości wyczerpujące odpowiedzi na zadanej niżej pytania, lakoniczne odpowiedzi „tak/nie” udzielają nam niewiele informacji i utrudniają ocenę ankiety.

Przekazane nam informację zostaną wykorzystane tylko w celu przeprowadzenia udanej adopcji psa, nie zostaną udostępnione osobom trzecim, nie związanym z adopcją.

Zastrzegamy sobie prawo do nie wydawania psa osobie, która w naszej ocenie, nie jest odpowiednim opiekunem dla zwierzęcia.

1. Twoje dane osobowe i informacje kontaktowe:
2. Twoja sytuacja mieszkaniowa:
7. Czy mieszkacie Państwo w domu (z ogrodem) czy w mieszkaniu (blok/kamienica)?
Jeżeli mieszkają Państwo w domu proszę o odpowiedź na poniższe pytania:
Jeżeli mieszkają Państwo w mieszkaniu proszę o odpowiedź na zadane poniżej pytania:
3. Twoja sytuacja rodzinna:
4. Twoja sytuacja finansowa:
5. Specyfikacja psa z adopcji:
6. Warunki adopcji:

Przypominamy, że nie sprzedajemy psów, tylko szukamy im dobrych (czyli sprawdzonych) domów na całe ich życie. Adopcja to zobowiązanie wobec żywej, czującej istoty, na co najmniej 10-15 lat. Każdego psa, który do nas trafia, darzymy uczuciem i życzymy mu jak najlepiej. Dlatego właśnie chcemy poznać nowych opiekunów naszych psów jeszcze przed adopcją. Przygarniając bezdomne, skrzywdzone zwierzę, składamy mu jednocześnie obietnicę, że zadbamy o jego przyszłość i że nic złego już je nie spotka. Chcemy dotrzymać słowa i liczymy na to, że Państwo nam w tym pomożecie. Uwaga- wypełnienie ankiety przedadopcyjnej i przejście kolejnych etapów adopcji (wspólny spacer, wizyta przedadopcyjna) nie jest równoznaczne z gwarancją adopcji psa. Decyzję o oddaniu psa do adopcji lub odmowie oddania psa do adopcji podejmuje jego opiekun kierując się tylko i wyłącznie dobrem swojego podopiecznego. Opiekun psa ma prawo odmówić adopcji psa bez podania przyczyny. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego RODO informuję, że :

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Amstaffy Niczyje ul. Biwakowa 62 93-469 Łódź
2. Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu: Agnieszka Szubert, adres e-mail: [email protected]
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb związanych z realizacją procesu adopcji zwierzęcia.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres przeprowadzenia procesu adopcji oraz trwania umowy z tym związanej.
6. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia.
7. W przypadku stwierdzenia naruszeń ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora skutkuje brakiem możliwości przygotowania I przeprowadzenia procesu adopcji.
9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.